References

1. Cerná, K. (1988) Systém pestovania liecivych rastlín, VSÚ Hurbanovo.

2. Ceskoslovensky lékopis IV (1984) Avicenum Praha.

3. Ceskoslovensky liekopis IV (1987) Avicenum Praha.

4. Dovjak, V. (1984) Vplyv minerálnej vycivy na dynamiku prijmu civín, na úrodu drogy a na tvorbu obsahovych látok u rumanceka kamilkového. Dizertacná práca, pp. 11-26. Nitra.

5. Honcariv, R. (1979) Vyskum pestovania rumanceka kamilkového na slanych podach. Ciastková úloha SPTR, Kosice.

6. Jech, J. (1984) Stroje pre RV II.; Príroda, Bratislava, pp. 354-359.

7. Oravec, V., (1985) Stúdium biologickych a agrotechnickych vlastností vybranych liecivych rastlín, Nitra.

8. Oravec, V. (1986) Nové poznatky vel'koplosného pestovanie v podmienkach JRD "Rozkvet." I. Celostátna konferencia liecivych rastlín, Piest'any, pp. 25-30.

9. Oravec, V., Varga, I., Repcák, M., Huliková, A. (1988) Author's certificate of the invention, Praha.

10. Oravec, V., Repcák, M., Cernaj, P. (1993) Production technology of Chamomilla recutita. Acta Horticulturae 331, 85-87.

11. Oravec, V., Seidler-Locikovská, K., Holubar, J. (1996) Genéza odrod rumanceka kamilkového — Chamomilla recutita (L.) Rauschert) v Stredoeurópskom priestore. III. Medzinárodná konferencia o liecivych rastlinách, Piest'any, pp. 43-44.

12. Repcák, M. (1991) Sl'achtenie rumanceka a flavonoidy. Pestovanie, zber a spracovanie liecivych rastlín, Medzinárodná konferencia o liecivych rastlinách, Vysoké Tatry 1991, pp. 11-12.

13. Repcák, M., Halásová. J., Honcariv, R., Podhradsky, D. (1980) Biologické Plantarum 22, 183-191.

14. Tyl, M. (1984) Nové poznatky pfi pctování, sklizni a posklizüové úpravc hefmánku. Zborník: Celostátní seminár o petování hermánku pravého. JZD Úsovsko, Ceskoslovensko.

15. Tyl, M. (1986) Metodika pétovaní hecmánku lékacského., MZVc, pp. 5-10.

16. Varga, I. (1985) Súcasná úrovec spracovania liecivych rastlín na Slovensku. Zborník referátov z vedeckého kolokvia, Vyzné Rucbachy, pp. 27-30.

17. Varga, I. (1990) Final report, Vyskum lieciv na báze liecivych rastlín a prírodnych látok II, Hlohovec, pp. 39-40.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment