References

Aflatuni, A., Palevitch, D. and Putievsky, E. (1993) The effect of manure composted with drum composter on aromatic plants. Acta Horticulturae, 344, 63-68.

Bernath, J. (1993) Vadon termö es termesztett gyogynövenyek, Mczögazda Kiado, Budapest, pp. 179183.

Bochenska, I. and Kozlowski, J. (1969) Badania wahan zawartosci olejku, wilgotnosci oraz zdolnosci kielkowania owocow kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) w czasie dojrzewania i przechowywania. Herba Polonica, 15, 251-253.

Boshart, K. (1942) Über Anbau und Düngung aromatischer Pflanzen. Heil- u. Gewürzpflanzen, 21, 73-91.

Buszczak, T. (1962) Studia nad kminkiem zwyczajnym (Carum carvi L.). Cz.II Wplyw wilgotnosci gleby na rozwoj i strukture plonu. Pamietnik Pulawski, 7, 137-156.

Chladek, M. (1969) Modifikace mikrofenologicke metody pri kontrole vzrostneho vrcholu (Carum carvi L). Genetika a Slechteni, 3, 185-192.

Chladek, M. (1974) Pozadawek jarovizace u rostlin Carum carvi L. Genetika a Slechteni, 10, 155-162.

Chotin, A.A. (1959) O stadijnom razvitii nikotorych efiromaslienych rastinij. Agrobiologia, 116, 231-235.

Chotin, A.A. and Szulgina, G. (1963) Efiromaslicnyje kultury, ISLZiP, Moskva.

Czabajski, T., Golcz, L. and Jaruszewski, W. (1960) Wplyw nawozow mineralnych na plon i zawartosc olejku u kminku zwyczajnego (Carum carvi L.). Biuletyn Instytutu Roslin Leczniczych, 6, 89-95.

Ester, A., Vreeke, S., Floot, H.W.G. and Wander, J.G.N. (1993) Control of caraway root aphid in caraway. Mededelingen van de FaculteitLandbouwwetenschappen, 58, 653-659.

Evenhuis, A. and Verdam, B. (1995) Possibilities to control anthracnose of caraway in order to increase yield stability. Results from 1990-1994. Verslag Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, 189, 166.

Hecht, H., Mohr, T. and Lembrecht, S. (1992) Harvesting medicinal grains by combine. Landtechnik, 47, 494-496.

Heeger, E.F. (1956) Kümmel (Carum carvi L.). Handbuch des Arznei -u. Gewürzpflanzenbaues. Berlin, 328-338.

Jankulov, J.K. (1960) O faze razwitija pri kotoroj kmin prochodit stadiju jarovizacji. Doklady Bolgarskoj Akademii Nauk. 13.

Jaruzelski, M. (1974) Kminek zwyczajny (Carum carvi L.)—znaczenie i ukierankowanie upraw wspolrzednych. Wiadomosci Zielarskie, 3, 1-2.

Kordana, S., Lesniewska, S. and Golcz, L. (1983) Potrzeby pokarmowe kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) Herba Polonica, 29, 27-38.

Kordana, S. and Zalecki, R. (1993) Dolistne dokarmianie kminku zwyczajnego (Carum carvi L.). Herba Polonica, 39, 197-203.

Königsmann, E. (1958) Untersuchungen an der Kümmelgallmilbe (Aceria carviNal.). Wiss. Z. KarlMarx Univ. Leipzig, Mat. Nat. Reihe, 7, 329-349.

Kramer, W. (1955) Ein Beitrag zum Kümmelanbau. Die Pharmazie, 10, 550-554.

Kubis, A. (1973) Uprawa kminku wspolrzednie z lnem. Zielarski Biuletyn Informacyjny, 11, 6-7.

Mihalea, A. (1965) Influenta ingrasaminterol chimice asupra chimionulini (Carum carvi L.). Cultivat in sudestul transilvaniei. Probleme agricole, 1, 25-27.

Müller, H.R., Pank, F. and Plescher, A. (1989) Anbauverfahren Kümmel (Carum carviL.). 1. Mitteilung, Drogen Report, 3, 77-86.

Müller, H.R. (1990) Anbauverfahren Kümmel (Carum carvi L.). 2. Mitteilung, Drogen Report, 4, 35-45.

Nordestgaard, A. (1986) Growing caraway (Carum carvi L,.) for seed. Sowing and nitrogen rates. Tidsskrift for Planteavl, 1, 37-44.

Nowinski, M. (1959) Rosliny lecznicze flory polskiej. PWN, Poznan.

Novak, V. (1973) Essence of conditional perennity of caraway and possibilities of use the respective investigations for widening its production. Roczniki Nauk Rolniczych, 99, 11-24.

Ondrej, M. (1983) The occurrence of fungi on caraway (Carum carvi L,.) in Czechoslovakia. SbornikUVTIZ, Ochrana Rostlin, 19, 235-237.

Plescher, A. (1989) Bekämpfung tierischer Schaderreger im Kümmelanbau. Drogen Report, 3, 29-38.

Prusnynski, S. (1995) Zalecenia ochrony roslin na lata 1995/96. IOR, Poznan.

Ruminska, A. and Kaczor, Z. (1963) Wplyw wapnowania na wzrost i plon kminku zwyczajnego (Carum carviL.). Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 7, 99-113.

Ruminska, A. (1981) Rosliny lecznicze. PWN, Warszawa.

Ruminska, A. (1990) Poradnikplantatora ziol. PWRiL, Poznan.

Scharrer, K. and Lisner, H. (1965) Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung. Springer-Verlag, Wien-New York.

Schröder, H. (1964) Arznei- und Gewürzpflanzen. Bernburg/Saale.

Weglarz, Z. (1982) Wplyw czynnikow agrotechnicznych na przechodzenie kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) z fazy wegetatywnej w generatywna. Cz.1. Wplyw wielkosci wysadkow na wartosc nasiennikow kminku zwyczajnego. Herba Polonica, 28, 171-177.

Weglarz, Z. (1983/a) Wplyw czynnikow agrotechnicznych na przechodzenie kminku zwyczajnego (Carum carviL.) z fazy wegetatywnej w generatywna. II. Wplyw nawozenia i wilgotnosci gleby na rozwoj i plonowanie kminku zwyczajnego. Herba Polonica, 29, 21-26.

Weglarz, Z. (1983/b) Wplyw czynnikow agrotechnicznych na przechodzenie kminku zwyczajnego zwyczajnego (Carum carvi L.) z fazy wegetatywnej w generatywna. III. Wplyw terminu siewu, ilosci wysiewu nasion i poziomu nawozenia na rozwoj i plonowanie kminku zwyczajnego. Herba Polonica, 29, 103-111.

Wegorek, W. (1966) Nauka o szkodnikach roslin. PWRiL, Warszawa, 265-266.

Verdam, B., Gerlagh, M. and Van-de-Geijn, H.M. (1993) Biological control of Sclerotinia sclerotiorum in caraway (Carum carviL.). Mededelingen van deFaculteitLandbouwwetenschappen, 58, 13431347.

Vrzalowa, E. (1955) Vliv predsetove upravy osiva kminu na jeho rychlest kliceni. Sbornik Vysoke Skoly Zemledelske a Lesnicke Fakulty. Brno 3, 244-252

Ziemlinskij, E. (1954) Lekarstwiennyje rastienija SSSR, Moskva.

Was this article helpful?

0 0
10 Ways To Fight Off Cancer

10 Ways To Fight Off Cancer

Learning About 10 Ways Fight Off Cancer Can Have Amazing Benefits For Your Life The Best Tips On How To Keep This Killer At Bay Discovering that you or a loved one has cancer can be utterly terrifying. All the same, once you comprehend the causes of cancer and learn how to reverse those causes, you or your loved one may have more than a fighting chance of beating out cancer.

Get My Free Ebook


Post a comment